บริษัท ที.ที.แมคคานิคเคิล ซิสเท็ม จํากัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล ป้องกันอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าตามโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที.ที.แมคคานิคเคิล ซิสเท็ม จํากัด
182 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์-2 ถ.สุขุมวิท
Bangchak Phra Khanong Bangkok 10260