บริษัท บางกอกกรีน จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปลูกและส่งออกกล้วยไม้ และเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้
อันดับ 1 ในประเทศไทย ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีมีทุนจดทะเบียน 94 ล้านบาทและมียอดขาย 350 ล้านบาท / ปี บริษัทมีลูกค้าทั้งทวีปยุโรปและเอเซีย จากความสำเร็จในการให้บริการที่ดีต่อลูกค้าและทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีผลทำให้บริษัทฯขยายกิจการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และกำลังขยายงานเพิ่มขึ้นอีกมาก จึงต้องการทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเด่นคือเป็นผู้มีความคิดที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ และต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อองค์กรตลอดเวลา และมีความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ทำงานในเชิงรุก เพื่อสนับสนุนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ
Benefits
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดพักร้อน
  • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง
  • ปรับประจำปี
  • มีที่พักสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บางกอกกรีน จำกัด
42 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
Krathum Lom Sam Phran Nakhon Pathom 73220
See Map