บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุปกรณ์รถยนต์ โดยแบ่งกลุ่มสินค้าดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม ได้แก่
- สินค้าความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- สินค้าเทป กาว และเคมีภัณฑ์
- สินค้างานขัดและงานตัด
- สินค้าเครื่องมือช่างทั่วไป
2. ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่
- สินค้านำมันหล่อลื่น อุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์
- สินค้าแบตเตอรี่
- สินค้าอะไหล่และอุปกรณ์รถจักรยานยนต์
- สินค้าเพื่อบำรุงรักษาและทำสีรถยนต์
บริษัทฯ มีลูกค้ากว่า 25,000 รายทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ โดยแบ่งเป็นลูกค้ากลุ่มบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้าฮาร์ดแวร์ ร้านค้าอะไหล่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ ศูนย์บริการเกี่ยวกับรถยนต์ ร้านจำหน่ายแบตเตอรี่และประดับยนต์ เป็นต้น
บริษัทฯ เป็นบริษัทเก่าแก่ที่มีความมั่นคง โดยก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 160 ปีแล้ว ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กทม 10210
และมีสำนักงานสาขาพร้อมคลังสินค้าอีก 7 แห่งได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี นครราชสีมา แหลมฉบัง ราชบุรีและสุราษฏร์ธานี ปัจจุบันมียอดจำหน่ายสินค้ากว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี และมีพนักงานมากกว่า 500 คน กำลังเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท ดังนี้
สวัสดิการ
 • - เงินเดือนประจำและโบนัส
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันสังคม
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - ซิมโทรศัพท์มือถือ (ตำแหน่งขาย , การตลาด )
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน
 • - งานสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ
 • - เวลาปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์
ติดต่อ
บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต
Thalat Bangkhen Lak Si Bangkok 10210
เว็บไซต์: www.borneothai.com
วิธีการเดินทาง
 • รถประจำทางสาย 29,59,52,150,356,ปอ 504,ปอ510,ปอ555
 • รถยนต์ จากดินแดง มุ่งหน้าดอนเมือง เลยแยกหลักสี่กลับรถ ผ่านโรงเรียนผไทอุดมศึกษา ชิดซ้าย บริษัทอยู่เลยปากซอยวิภาวดี64 ประมาณ 100 เมตร
 • ( บริษัทอยู่ตรงข้าม โรงแรม มิราเคิล )
ใช้งานแผนที่