บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร เปิดดำเนินการมากว่า 9 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับรองระบบคุณภาพISO 9001:2008 เพื่อเป็นการรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีความกระตือรือร้น เข้ามาร่วมงานในตำแหน่งดังนี้
Benefits
 • - สวัสดิการอาหารกลางวัน
 • - รถรับส่ง
 • - เบี้ยขยัน
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - โบนัสประจำปี
 • - กองทุนสะสมสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • - ห้องพยาบาล
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - งานเลี้ยงปีใหม่
 • - เงินช่วยเหลืองานศพ
 • - เงินแสดงความยินดีงานสมรส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
64 หมู่ 12 ถ. กิ่งแก้ว
Rachathewa Bang Phli Samut Prakan 10540