ที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบการจัดการฐานข้อมูล งานรับเหมาด้านการสำรวจ และแผนที่
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - วันหยุดประจำปี
  • - เวลาทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด
86 ถนนกาญจนาภิเษก
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150
See Map