บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านฉีดพลาสติก และขึ้นรูปพลาสติกชิ้นส่วนพลาสติก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO14001
สวัสดิการ
  • เงินเดือน
  • เบี้ยขยัน
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • รถรับ-ส่ง
  • O.T.
  • โบนัส
  • กองทุนเงินทดแทน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การตรวจสุขภาพทุกปี
ติดต่อ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
18 หมู่ 10
Khlong Si Khlong Luang Pathum Thani 12120
เว็บไซต์: www.saleeind.com
ใช้งานแผนที่