บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด เป็นผู้นำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้ามากกว่า 43 ปี
จากอดีตถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 43 ปี ที่บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านงานวิเคราะห์ วิจัย เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและวิทยาศาสตร์ ระบบน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน และวัสดุวิทยาศาสตร์ จากบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก
บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกร พนักงานขาย และนักเคมีผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รับการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายได้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่ว่า “ความสำเร็จของท่าน คืองานของเรา”
สวัสดิการ
  • กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • กิจกรรมสัมพันธ์
  • หยุดเสาร์-อาทิตย์ หยุดพักผ่อนประจำปี
  • เงินช่วยเหลือ กรณีสมรส งานศพ เยี่ยมไข้
  • ฝึกอบรมพัฒนาความรู้
ติดต่อ
Sithiporn Associates Co., Ltd.
451-451/1 ถ.สิรินธร
Bang Bamru Bang Phlat Bangkok 10700
เว็บไซต์: www.sithiphorn.com
วิธีการเดินทาง
  • รถประจำทางสาย 515 , 539 จากอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่ง ร.พ.ราชวิถี) ป้ายที่ 3 จากห้างตั้งฮั่วเส็ง (หรือบอกกระเป๋ารถเมล์ลงป้ายคลินิคอนันต์พัฒนา)
ใช้งานแผนที่