JobThai
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์และเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content Provider) ด้านธุรกิจ การตลาด ไอที IT และ ไอชีที ICT (Consumer Electronics) ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 33 ปี ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี พ็อกเก็ตบุ๊ก และสื่ออื่นๆ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อเคลื่อนที่ สื่อดิจิตอล และออนไลน์ ตลอดจนการจัดงานประชุมทางวิชาการ สัมมนา และการจัดงานแสดงสินค้า ARIP ยังมุ่งที่จะพัฒนาต่อยอดสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถือเป็น Interactive Media ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานทั้งวีดีโอ และสื่ออินเตอร์แอคทีฟ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากที่สุด โดยการผสมผสานสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ งานแสดงสินค้า งานประชุมสัมมนา รวมทั้งสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น โดยใช้เนื้อหาต่างๆ (Content) ที่บริษัทฯ มีอยู่ไปใช้เพิ่มศักยภาพและขยายธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม โดยเป้าหมายของบริษัทฯ ตามประเภทธุรกิจ สามารถสรุปได้ดังนี้ •ธุรกิจคอนเทนต์และสื่อ( Content &Media) บริษัทผลิต จำหน่าย และให้บริการพื้นที่โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ •ธุรกิจจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า( Event Management) งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดงาน Commart Thailand ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตลอดจนการจัดงานสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนั้นยังเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ แพลตฟอร์มสำหรับจัดงานเสมือน (Virtual Event Platform) และรับจัดการและบริหารกิจกรรมทางการตลาดครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า •ธุรกิจการให้บริการดิจิตอล (Digital Service Digital Marketing) ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การตลาด (Online Marketing Strategy) การสื่อสาร (Online Communication Strategy) การสร้างแบรนด์ผ่านสื่อดิจิทัล (Branding) กลยุทธ์การตลาดผ่านเนื้ •ธุรกิจการฝึกอบรมออนไลน์( Online Education ) บริษัทได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนศักยภาพบุคลากรขององค์กรขึ้นเป็น แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการการเรียนรู้สำหรับองค์กร ในนาม Wisimo
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่ม(ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ) - ประกันสังคม - การตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือ(งานมงคลสมรส,ฌาปณกิจ,เยี่ยมคลอด,เยี่ยมไข้) - สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - โบนัสประจำปี - การสัมมนาฝึกอบรม - กิจกรรมสันทนาการและงานสังสรรค์ประจำปี
Contacts
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก (ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
Din Daeng Din Daeng Bangkok 10400
Directions
MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ประตู 4 เดินเลี้ยวขวา ประมาณ 500 เมตร อยู่ติดถนน (ฝั่งเดียวกับห้างเอสพละนาด)
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer