บริษัท ตรีซัน จำกัด
บริษัท ประกอบกิจการ ตรวจสอบบัญชีเป็นที่ปรึกษาวางระบบ และจัดทำบัญชี จากประสบการณ์งานมากกว่า 10 ปี ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการพัฒนาและขยายกิจการงาน ในกรุงเทพฯต่างจังหวัด
จึงมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งงานดังนี้
Benefits
  • บ้านพัก พร้อมอาหาร (ในกรณีออกต่างจังหวัด)
  • ชุดฟอร์ม
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดตามประเพณี
  • กองทุนเงินสะสม
  • มีโบนัส 1 เดือน
  • ท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ตรีซัน จำกัด
17/24 ซอยคริสจักร ถนนจรัญสนิทวงศ์
Wat Thaphra Bangkok Yai Bangkok 10600