ประวัติการก่อตั้ง โรงพยาบาลศิครินทร์
• โรงพยาบาลศิครินทร์ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2536 ศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วย 215 เตียง นับเป็น โรงพยาบาลแห่งแรกที่จดทะเบียนในหมวดการแพทย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในนาม บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
• เป็น โรงพยาบาล ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ในเดือนกรกฎาคม 2548
• เปิดให้บริการศิครินทร์ อาคาร 2 และเปิดใช้ศูนย์ตรวจสุขภาพแห่งใหม่ ในเดือน มกราคม 2549
• ได้รับรางวัล “The Best Under a Billion” โดยนิตยสาร “Forbes” คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่มียอดขายไม่เกิน 1,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในเดือนตุลาคม 2549
• เปิดให้บริการ ศิครินทร์ อาคาร 3 เพื่อรองรับลูกค้าผู้ประกันตน ในเดือนสิงหาคม 2558
Benefits
 • - ชุด Uniform
 • - หอพัก (สำหรับตำแหน่งพยาบาล)
 • - ค่าช่วยเหลืองานสวดอภิธรรมศพกรณีเสียชีวิต
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • - โบนัส
 • - สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 100%
 • - สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว 50%
 • - ค่าครองชีพ
 • - สวัสดิการดอกเบี้ยพิเศษสำหรับซื้ออสังหาริมทรัพย์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ทุนพยาบาล,ทุนนักรังสีเทคนิค
 • - กีฬาสีและกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
Contacts
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
4/29 ม. 10 ถ.ศรีนครินทร์
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
Website: www.sikarin.com
See Map