ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางสาธารณสุข เพื่อรองรับการ่วมทุนระหว่างบริษัท จากต่างประเทศ ต้องการรับสมัครพนักงานดังต่อไปนี้
Benefits
  • 1.เงินเดือนประจำ
  • 2.ท่องเที่ยวประจำปี
  • 3.งานเลี้ยงประจำปี
  • 4.สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน
  • 5.โบนัสแล้วแต่ผลประกอบการ
  • 6.ปรับเงินเดือนประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มาแฟค เคมีคอล จำกัด, บริษัท เอ็ม.เอ็ม.เคมี(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พี สตาร์ เคมีคอล จำกัด
1212/54 หมู่บ้านพฤกษาวิเลจ 24 ถ.เลียบคลองรังสิต คลอง 3
Prachathipat Thanyaburi Pathum Thani 13170