บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้ากีฬาส่งออกชั้นนำระดับโลก มีบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินกิจการมากกว่า 40 ปี ปัจจุบันมีพนักงานในเครือจำนวนกว่า 10,000 คน
บริษัทฯ ได้รับรองระบบมาตรฐานในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบ ISO 14001:2015 , มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมในการผลิตเสื้อผ้า (Worldwide Responsible Accredited Production : WRAP) และ ระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงงานที่มุ่งเน้นการต่อต้านผู้ก่อการร้าย (Customer and Trade Partnership Against Terrorism : C-TPAT)
บริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครบุคลากรเป็นจำนวนมาก มาร่วมงานเพื่อก้าวหน้าและเติบโตไปด้วยกัน โดยมีขยายกำลังการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา เป็นต้น
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - ชุดฟอร์ม
 • - รถรับ - ส่ง
 • - โบนัส
 • - การตรวจสุขภาพประจําปี และ การตรวจสุขภาพพิเศษ เช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • - โรงอาหาร, อาหารราคาถูก, และสะอาด
 • - วันหยุดพักร้อนประจําปี 6 วัน/ปี
 • - วันหยุดประเพณี 13 วัน/ปี
 • - ห้องพยาบาล
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - อุปกรณ์ความปลอดภัย
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี
 • - การสันทนาการต่างๆ เช่น ด้านกีฬา, ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม
 • - อื่นๆ
Contacts
บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
287, 289 ซอยสุขสวัสดิ์ 30
Bang Pakok Rat Burana Bangkok 10140
Directions
 • สายรถเมล์วิ่งผ่าน สาย 140, 141, 142, 558, 82 ,20 ,21 ,17 ,37