JobThai
บริษัท ฤดีพัฒนา จำกัด
บริษัท ฤดีพัฒนา จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2530 ดำเนินธุรกิจ ผลิตหรือจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - เบี้ยขยัน - เงินยืมสวัสดิการ
zero position en
ติดต่อ
บริษัท ฤดีพัฒนา จำกัด
8,10,12 ซอยบางขุนเทียน 9 ถนนบางขุนเทียน
Samae Dam Bang Khun Thian Bangkok 10150