บริษัท ฤดีพัฒนา จำกัด
บริษัท ฤดีพัฒนา จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2530 ดำเนินธุรกิจ ตัดเย็บเสื้อผ้า
สำเร็จรูป มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานดังนี้
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฤดีพัฒนา จำกัด
8,10,12 ซอยบางขุนเทียน 9 ถนนบางขุนเทียน
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150