จำหน่าย เวชภัณฑ์ ยาสัตว์ อาหารและผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง
Benefits
1. ประกันสังคม 2. ปรับเงินเดือนประจำปี 3. เบี้ยขยัน 4. เสื้อฟอร์ม 5. ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่งงาน) 6. อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 149 ซ.รามอินทรา 52/1 (โรงพยาบาลสินแพทย์) ถนนรามอินทรา
Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok 10230