จำหน่าย เวชภัณฑ์ ยาสัตว์ อาหารและผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 3. เบี้ยขยัน
  • 4. เสื้อฟอร์ม
  • 5. ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่งงาน)
  • 6. อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 149 ซ.รามอินทรา 52/1 (โรงพยาบาลสินแพทย์) ถนนรามอินทรา
Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok 10230