ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปั๊มโลหะขึ้นรูปอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า , รถยนต์ ,
คอมพิวเตอร์
Benefits
 • - ค่าที่พัก 1,050 บาท/เดือน
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันสุขภาพ
 • - กองทุนสำรองเลี้งชีพ
 • - รถรับ-ส่ง
 • - ชุดฟอร์ม
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - โบนัส
 • - กิจกรรมท่องเที่ยว
 • - งานปีใหม่ ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด
32/6 หมู่11 ถ.บางนา-ตราด กม.23
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10540
See Map