บริษัท สยามเอกมี อาหารสัตว์น้ำ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจประเภทอาหารสัตว์น้ำ เป็นผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปมาเป็นระยะเวลา 12 ปี เพื่อจำหน่ายภายในและภายนอกประเทศ บริษัทได้รับการส่งเสริมจาก B.O.I บริษัทกำลังขยายงานในส่วนต่างๆ เพื่อรองรับความเติบโต
Benefits
  • โบนัส
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต AIA
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าอาหารกลางวัน
  • ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สยามเอกมี อาหารสัตว์น้ำ จำกัด
808 ซอยอยู่เจริญ 29 ( รัชดาภิเษก 18 )
Samsen Nok Huai Khwang Bangkok 10310
See Map