บริษัท Sumiko Leadframe (Thailand)Co.,Ltd. เราเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีการผลิตและจำหน่ายแผนวงจรแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งด้วยคุณภาพและการส่งมอบที่ตรงตามเวลา จึงทำให้เรามีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตทั้งภายในและนอกประเทศจำนวนมาก บริษัท Sumiko Leadframe (Thailand)Co.,Ltd.เราเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ Sumitomo Metal Mining Co.,Ltd ซึ่งบริษัทที่อยู่ในเครือของ Sumitomo Metal Mining Co.,Ltd มีอยู่ในหลายประเทศ เช่น SLC&SPC (Chengdu),SHS(Suzhun) China , SMM(Niihama,Ohkuchi) Japan , SET(Taiwan) , SMMAP(Singapore) , MSEC(Malasia) เป็นต้น โดยบริษัทในเครือ Sumitomo Metal Mining Co.,Ltd ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์โดยมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการลูกค้า บริษัท Sumiko Leadframe (Thailand)Co.,Ltd. มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของพนักงาน คุณภาพของเครื่องจักร และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต เนื่องจากเรามีระบบการจัดการที่ดี เช่น ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ , ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม , ISO/TS 16949 มาตรฐานข้อมูลกำหนดเฉพาะทางเทคนิค , 5ส การจัดการและปรับปรุงที่ทำงาน สถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งทุกมาตรฐานสะท้อนถึงคุณภาพระดับสากลของผลิตภัณฑ์
Benefits
- ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ - รถรับ-ส่ง - ค่าครองชีพ - ยูนิฟอร์ม - เบี้ยขยัน - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - งานเลี้ยงประจำปี - งานท่องเที่ยวประจำปี - เงินรางวัลไม่ลาป่วย - เงินรางวัลอายุงาน - เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
There are currently no positions available.
Contacts
Sumiko Leadframe Thailand Co., Ltd.
1/49 Rojana Industrial Park, Moo 5, 13210
See Map