บริษัท Sumiko Leadframe (Thailand)Co.,Ltd. เราเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีการผลิตและจำหน่ายแผนวงจรแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งด้วยคุณภาพและการส่งมอบที่ตรงตามเวลา จึงทำให้เรามีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตทั้งภายในและนอกประเทศจำนวนมาก
บริษัท Sumiko Leadframe (Thailand)Co.,Ltd.เราเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ Sumitomo Metal Mining Co.,Ltd ซึ่งบริษัทที่อยู่ในเครือของ Sumitomo Metal Mining Co.,Ltd มีอยู่ในหลายประเทศ เช่น SLC&SPC (Chengdu),SHS(Suzhun) China , SMM(Niihama,Ohkuchi) Japan , SET(Taiwan) , SMMAP(Singapore) , MSEC(Malasia) เป็นต้น โดยบริษัทในเครือ Sumitomo Metal Mining Co.,Ltd ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์โดยมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการลูกค้า
บริษัท Sumiko Leadframe (Thailand)Co.,Ltd. มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของพนักงาน คุณภาพของเครื่องจักร และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต เนื่องจากเรามีระบบการจัดการที่ดี เช่น ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ , ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม , ISO/TS 16949 มาตรฐานข้อมูลกำหนดเฉพาะทางเทคนิค , 5ส การจัดการและปรับปรุงที่ทำงาน สถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งทุกมาตรฐานสะท้อนถึงคุณภาพระดับสากลของผลิตภัณฑ์
Benefits
 • - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์
 • - รถรับ-ส่ง
 • - ค่าครองชีพ
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - เบี้ยขยัน
 • - ประกันสุขภาพ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัส
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - งานท่องเที่ยวประจำปี
 • - เงินรางวัลไม่ลาป่วย
 • - เงินรางวัลอายุงาน
 • - เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร
 • - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
There are currently no positions available.
Contacts
Sumiko Leadframe Thailand Co., Ltd.
1/49 Rojana Industrial Park, Moo 5, 13210
See Map