เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ส่งจำหน่ายให้กับประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศทั้งในยุโรปและอเมริกา
Surapon Nichirei Foods Co., Ltd. is well know as a joint venture company between Thai and Japan maunfactured Frozen Food Products to be exported to Japan and other counties both Europe and America. Our plants are located in Theparak, Samutprakarn and Kabinburi Industrial Estate, Prachinburi.
มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากร ที่มีความสามารถ เข้ามาร่วมสร้างสรรค์งานกับบริษัท ดังนี้
We are looking for mature and commnitted individuals to join our great team for the following positions:
สวัสดิการ
 • - รถรับ - ส่ง
 • - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส หรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • - ลากรณีพิเศษ, ค่ากะ, ค่าพาหนะ, ค่าตำแหน่ง
 • - โบนัสประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เครื่องแบบประจำปี (เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต)
 • - มีโอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศ
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • - ข้าวเปล่าฟรี กับข้าวราคาควบคุม
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
22/5 ม.4 ถ.เทพารักษ์
Bangphli Yai Bang Phli Samut Prakan 10540
ใช้งานแผนที่