เป็นบริษัท ชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจก่อสร้างมากกว่า 30 ปี สามารถขยายกิจการครอบคลุมธุรกิจก่อสร้างอย่างครบวงจร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า ชอบงานท้าทายเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - ค่าทำงานล่วงเวลา
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่งงาน)
 • - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่งงาน)
 • - ค่าอาหาร (บางตำแหน่งงาน)
 • - ค่าเดินทาง (บางตำแหน่งงาน)
 • - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน)
 • - สวัสดิการที่พักอาศัย (บางตำแหน่งงาน)
 • - เงินช่วยงานศพ
 • - ค่าเยี่ยมไข้
 • - สิทธิวันลาต่างๆ
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - อบรมภายในและภายนอก
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันสังคม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - วันหยุดประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
50/1 หมู่ 20 ถ.งามวงศ์วาน
Latyao Chatuchak Bangkok 10900
เว็บไซต์: www.channakorn.co.th
ใช้งานแผนที่