เป็นบริษัท ชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจก่อสร้างมากกว่า 30 ปี สามารถขยายกิจการครอบคลุมธุรกิจก่อสร้างอย่างครบวงจร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า ชอบงานท้าทายเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
Benefits
- โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ค่าทำงานล่วงเวลา - ค่าเบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่งงาน) - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่งงาน) - ค่าอาหาร (บางตำแหน่งงาน) - ค่าเดินทาง (บางตำแหน่งงาน) - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน) - สวัสดิการที่พักอาศัย (บางตำแหน่งงาน) - เงินช่วยงานศพ - ค่าเยี่ยมไข้ - สิทธิวันลาต่างๆ - ชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมภายในและภายนอก - ประกันชีวิต - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - วันหยุดประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
35 หมู่ 12
Khu Bang Luang Lat Lum Kaeo Pathum Thani 12140
See Map