JobThai
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตัวแทนด้านการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยมีลูกค้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในหลายธุรกิจ อาทิ สถาบันการเงิน ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจไอที ขณะนี้บริษัทกำลังขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความกระตือรือร้น เข้าร่วมงานในตำแหน่ง ต่างๆดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์การสมัครงานกับบริษัท ท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทและตกลงที่จะให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต่อบริษัทในเครือและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณสมบัติ ความเหมาะสมของท่านกับตำแหน่งที่ท่านสมัคร (หรือตำแหน่งอื่น ๆ) และเพื่อการติดต่อท่านเกี่ยวข้องกับการสมัครงาน ซึ่งท่านเข้าใจและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ [ฝ่ายทรัพยากรบุคคล] ทางอีเมลที่ : Recruitment@pccinter.com For the purposes of applying for a job with the Company, you have read and agreed with all terms and conditions specified in our Privacy Policy, and agreed to give us your consent to the Company for the purposes of processing of your personal data, including but not limited to collection, use, and disclosure of your personal data to our subsidiaries and affiliates, and all relevant third parties, for the purpose of assessment of your qualifications whether they are suitable for the applied position (or any other suitable positions) and communication with you relating to the job application. You understand and acknowledge that your personal data will be processed in accordance with the applicable laws and you may exercise your rights available the- reunder. If you have any questions regarding our processing of your personal data, you may contact our [Human Resources Department] via email at Recruitment@pccinter.com
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ/ชีวิต/อุบัติเหตุ/ทุพลภาพ
ติดต่อ
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 9 ถนนพระราม 3
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
เว็บไซต์: https://www.pccinter.com
วิธีการเดินทาง
วิธีการเดินทางเข้ารับการสัมภาษณ์ (รถประจำทางที่ผ่าน: 195, 205 ลงป้ายอาคาร MS Siam) 1 . กรณีอยู่ฝั่งธน - ขึ้นรถเมล์สาย 205 หน้าเดอะมอลล์ท่าพระ ลงป้ายอาคาร MS Siam 2. กรณีอยู่ฝั่งพระนครมาได้หลายเส้นทาง ดังนี้ - นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ออกทางออกที่ 2 (ตลาดหลักทรัพย์) แล้วข้ามถนนมาฝั่งตลาดคลองเตย ต่อรถสาย 205 ลงป้ายอาคาร MS Siam แล้วข้ามสะพานลอยมาค่ะ - มาทางรถไฟฟ้า BTS ให้มาลงที่สถานีช่องนนทรี แล้วออกที่ทางออก 5 แล่วต่อรถเมล์ BRT มาที่สถานีวัดด่าน ต่อ 205 มาลงป้ายอาคาร MS Siam