บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด TempMaker Co., Ltd.
บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchanger จากต่างประเทศ และรับออกแบบติดตั้งระบบทำความเย็น สำหรับอุตสาหกรรม
Benefits
  • - โบนัส
  • - คอมมิชชั่น
  • - ประกันชีวิต ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด TempMaker Co., Ltd.
46, 48 ถนนพรหมราษฎร์
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150