บริษัท เจ้าพระยาประกันภัยจำกัด(มหาชน) ประเภทธุรกิจประกันวินาศภัย ด้วยทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 ล้านบาท โดยเริ่มต้นจากการรับประกันภัยรถยนต์ และประเภทอัคคีภัย และขยายการดำเนินงานรับประกันภัยต่าง เช่นประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยปศุสัตว์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ทางบริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับ การเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ทุกตำแหน่งที่บริษัทฯเปิดรับสมัคร ไม่เกี่ยวข้องกับการขายประกัน)
สวัสดิการ
  • - เบี้ยขยัน
  • - เสื้อฟอร์ม
  • - ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
  • - เงินช่วยเหลืองานสมรส, อุปสมบท, ฌาปนกิจ
  • - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกรณีเสียชิวิต
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - การปรับเงินเดือนประจำปี
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
  • - เงินกู้ยืม ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ชั้น 6 ( เยื้องร.พ.เทพธารินทร์ ) ถ.พระราม 4
Phra Khanong Khlong Toei Bangkok 10110
เว็บไซต์: www.cpyins.com
ใช้งานแผนที่