บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด
บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ( เครือโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ) โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949, ISO 14000, OHSAS 18001 และ ได้การส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อร่วมงานกับบริษัท
Benefits
 • - วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์
 • - เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
 • - เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
 • - เงินช่วยเหลือค่าอาหาร (800 บาท/เดือน)
 • - มีรถรับส่งปรับอากาศ
 • - เบิกค่ารักษาพยาบาลตนเอง(50,000 บาท/ปี)+ครอบครัว(40,000 บาท/ปี)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5-10.5%
 • - ชุดยูนิฟอร์มฟรี
 • - ประกันชีวิต (600,000 บาท/ปี)
 • - ค่าประสบการณ์การทำงาน
 • - กิจกรรมต่างๆ (จัดเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงปีใหม่)
 • - โบนัสประจำปี (ปี 2555 = 7.5 เท่า , ปี 2556 = 8.75)
 • - วันพักผ่อนประจำปี 8-21 วัน
 • - เงินช่วยเหลือเมื่อสมรส / มีบุตร
 • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพครอบครัว
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด
700/89 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
Ban Kao Phan Thong Chon Buri 20160