บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จำกัด
ธุรกิจประเกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ก่อตั้งเมื่อปี 1990 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น มีบริษัทในเครือได้แก่ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและสนใจเข้าร่วมงานกับทางบริษัท ฯ ดังนี้
Benefits
  • ค่าเดินทางตามระยะทางที่บริษัทกำหนด
  • เบี้ยขยัน
  • ค่าอาหารกรณีทำโอที
  • ค่าเดินทางกรณีทำโอที
  • ชุดพนักงาน
  • เงินช่วยเหลือคลอดบุตร-มงคลสมรส-ครอบครัวเสียชีวิต
  • เงินโบนัสประจำปี
  • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จำกัด
182 ม.6
Khok Kruat Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima 30280