บริษัท ฮายาคาวา อิสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
บริษัทร่วมทุนระหว่าง ไทย - ญี่ปุ่น ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และ ได้รับมาตราฐาน ISO/IATF 16949 , ISO 9001:2008 , ISO 14001 : 2004 และ OHSAS 18001 เป็นผู้นำในการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น แผ่นยางปูเดิน แผ่นยางดักฝุ่น ยาง,พรม ปูพื้นรถยนต์ และ แผ่นยางป้องกันการรั่วซึมต่าง ๆ ต้องการบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ชอบงานท้าทาย ร่วมทำงานกับบริษัท
Benefits
  • - ค่าที่พัก
  • - ค่าเบี้ยกันดาร
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - โบนัส
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ปรับค่าจ้างประจำปี
  • - ค่าตอบแทนการลาออก
  • - มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีและวันหยุดพิเศษในโอกาสต่าง ๆ
  • - มีรถรับ - ส่ง พนักงาน
  • - ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฮายาคาวา อิสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
111/4 ม. 2
Ma Kham Khu Nikhom Phatthana Rayong 21180
Website: www.her.co.th
See Map