บริษัทร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น เปิดดำเนินธุรกิจมาแล้ว 50 ปี และเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น, พัดลมและปั๊มน้ำ เป็นต้น ภายใต้ยี่ห้อ " Mitsubishi Electric " โดยผลิตเพื่อขายภายในประเทศและส่งออกไปจำนวน 17 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปี (พ.ศ. 2550 - 2556) จัดโดยกระทรวงแรงงาน และบริษัท ฯ รายได้จากการขายและรายได้รวมอยู่ที่ 7,214 ล้านบาท (ปี 2553)
สวัสดิการ
1. รถรับส่งพนักงาน 2. ข้าวเช้าและอาหารกลางวัน 3. ยูนิฟอร์ม 4. เบี้ยขยัน 5. ค่าครองชีพ 6. เงินสะสม-สมทบ 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. ค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว 9. โบนัส 10.สวัสดิการท่องเที่ยวประจำปี 11. เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์, เงินกู้บริษัท, ซื้อสินค้าราคาพิเศษ ฯลฯ 12. ประกันชีวิต 13. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีพนักงานเสียชีวิต
ติดต่อ
KANG YONG ELECTRIC PUBLIC Co., Ltd.
67 หมู่ 11 ถนนเทพรัตน กม. 20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 67 Moo11, Debaratna K.M.20 Bangplee, Samutprakarn 10540,Thailand
Bang Chalong Bang Phli Samut Prakan 10540
เว็บไซต์: http://www.mitsubishi-kye.com
ใช้งานแผนที่