เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและนำเข้า เช่น ซิลิโคน, ยางซิลิโคน, ยางหล่อแบบ, ยางสำหรับแม่พิมพ์, ราคาซิลิโคน, การถอดแบบ, การถอดแม่พิมพ์, silicone rubber, บล็อกยางซิลิโคน, Shinetsu, Shinetsu silicone, silicone oil, silicone fluid, ซิลิโคน ออย,ซิลิโคน ออยล์, Silane, coupling agent, ยาง pad printing, HIVAC, KE1300, LSR ซิลิโคนRTV, RTV2, ยาสุก, cyclohexane, ไซโคลเฮกเซน, P-Toluenesulfonyl Isocyanate, เม็ดพลาสติก, โพลีคาร์บอเนต, พีซี เรซิ่น, สารดูดความชื้น, molecular sieve, เม็ดดูดความชื้น, ผงดูดความชื้น, alumina, กระดาษไทเวค, Tyvek, DuPont Tyvek, กระดาษดูปองท์
Benefits
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - เบี้ยขยัน
  • - ประกันสังคม
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
Matwealth co., ltd.
83/165 หมู่ 6
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210
See Map