บริษัท แดฮัน ไครเมท จำกัด
ผลิต evaporator, condenser สำหรับ อุตสาหกรรม ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ
Benefits
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าเดินทาง
  • - สวัสดิการประกันสังคม
  • - กองทุนทดแทน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แดฮัน ไครเมท จำกัด
212 ม.2 20230
See Map