บริษัท นิสสันขนส่ง จำกัด
ขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯไปยังภาคกลางบางส่วนและภาคเหนือทุกจังหวัด
Benefits
  • ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นิสสันขนส่ง จำกัด
3327/4 ซอยแฉล้มนิมิตร ถนนสุดประเสริฐ
Bangkhlo Bang Kho Laem Bangkok 10120
See Map