บริษัท สหวิศว์หล่อโลหะ จำกัด
โรงงานหลอมหล่อผลิตภัณฑ์โลหะ
สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สหวิศว์หล่อโลหะ จำกัด
92/32 ซ.พัฒนาการ 40 (ถาวร) ถ.พัฒนาการ
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
ใช้งานแผนที่