บริษัท เจริญศิลป์ พริ้นท์เท็ค จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานสิ่งพิมพ์ ออฟเซต มาเป็นเวลา 10 กว่าปี กิจการมั่นคง และกำลังขยายธุรกิจ
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัส - OT - ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เจริญศิลป์ พริ้นท์เท็ค จำกัด
98 ซ.รังสิต-นครนายก 31 ซ.1
Rangsit Thanyaburi Pathum Thani 12130