บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผลิตหนังเบาะรถยนต์
Company Profile
Chai Watana has been setting in 1972 under cow leather and water buffalo leather tanner manufacturer.
There are 4 main products for export to world market, which one as follow:
1. Tanned hide
2. Automotive Leather Cutting
3. Leather furniture
4. Dog Chews
We are the first tanneries that manufactured tanned leather in whole hide buffaloes in 1978.
We are the first tanneries to introduce water buffaloes in furniture market, such as IKEA of Sweden.
More than 20 years that we have been
exported water buffalo leather in cushion cover and Sofa set.
More than 5 years we have been exported water buffalo crust (Semifinished products of water buffalo) to European Car Market. Example as the optional car the option car seat of BMW series 7 model.
สวัสดิการ
 • 1.โบนัสตามผลประกอบการ
 • 2.ปรับค่าจ้างประจำปี
 • 3.รถรับ-ส่ง
 • 4.เบี้ยขยันรายเดือน / รายปี
 • 5.หอพัก
 • 6.เครื่องแบบพนักงาน
 • 7.มีเงินกู้ฉุกเฉิน
 • 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 9.สวัสดิการกรณีแต่งงาน / คลอดบุตร
 • 10.สวัสดิการกรณีพนักงานเสียชีวิตเงินช่วยเหลือทายาท
 • 11.สวัสดิการกรณีอุปสมบท
 • 12.สวัสดิการกรณี บิดามารดา สามี/ภรรยาหรือบุตรเสียชีวิต
 • 13.สวัสดิการกรณี ประสบอัคคีภัย, อุทกภัย
 • 14.ค่า MBO ตามวงเงิน ต่อเดือน(ค่าประเมินผลงาน)
 • 15.ค่าฝีมือ / ค่าทักษะ / ค่าอาหาร / ค่าเดินทาง
ติดต่อ
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
176/1,1480 ม.1 ซ.ฟอกหนังกม.30
Thai Ban Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
เว็บไซต์: www.cwt.co.th
ใช้งานแผนที่