เราเป็นบริษัทฯ ที่ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์มอเตอร์ ที่อยู่ภายใน Hard disk ซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง Desk top, Note book และโทรศัพท์มือถือ
Benefits
 • - Cola (ค่าครองชีพ)
 • - Shift Allowance (ค่ากะ)
 • - Food Allowance (ค่าอาหาร)
 • - Diligent Incentive (เบี้ยขยันรายเดือน)
 • - Bus service more than 40 routh (รถรับ-ส่งกว่า 40 เส้นทาง)
 • - Uniform (เครื่องแบบและอุปกรณ์ในการทำงาน)
 • - Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
 • - Medical Allowance (ค่ารักษาพยาบาลประจำปี)
 • - Bonus (โบนัสประจำปี)
 • - Annual Salary Increment (ปรับค่าจ้างประจำปี)
 • - Annual Physical Check up (ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • - New Year Party (งานเลี้ยงและกิจกรรมปีใหม่)
 • - Mid Year Tour (เที่ยวกลางปี)
 • - Contribution for Marraige/Maternity/Death (เงินทำขวัญกรณีสมรส/คลอดบุคร/ญาติเสียชีวิต)
 • - Insurance (ประกันชีวิต)
 • - Service Year Award (เงินรางวัลการทำงานประจำปี)
Contacts
Nidec Precision (Thailand) Co., Ltd.
150 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน
Lam Sai Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170
Website: www.nidec.co.jp
See Map