บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด
บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านปศุสัตว์ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาช่วยเหลือและส่งเสริมกิจการปศุสัตว์ ให้เจริญก้าวหน้า เราพยายามเลือกสรรและนำเสนอแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้จากผู้ผลิตยา เวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ชั้นนำของโลกให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆในวงการปศุสัตว์
Benefits
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด
2,4 ซ.พัฒนาการ 65
Prawet Prawet Bangkok 10250