บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการผลิตและติดตั้งระบบประตูหน้าต่างไวนิล (UPVC) ของประเทศไทย ภายใต้ชื่อตราสินค้า AMIGO และ Ventanar
ก่อตั้งเมื่อปี 2545 โดยกลุ่มวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจก่อสร้างมายาวนาน จากแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้อง
กับแนวโน้มการก่อสร้าง อีกทั้งการเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้างทดแทนไม้ จึงเป็นที่ยอมรับจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรายใหญ่ทั่วประเทศ เช่น QH AP LAND&HOUSES แสนสิริ GOLDENLAND เป็นต้น
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการทำงานในทุกขั้นตอนอย่างมีมาตรฐานจนได้รับการรับรองคุณภาพโดย ISO 9001 : 2008 และรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์
ยอดเยี่ยมจากประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานเพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เติบโตไปด้วยกัน
Benefits
 • - เงินช่วยเหลือพิเศษ
 • - เบี้ยขยัน
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - โบนัสประจำปี
 • - ค่าที่พัก(เฉพาะตำแหน่ง)
 • - ค่าน้ำมัน(เฉพาะตำแหน่ง)
 • - สวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่นๆ
2 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 9, 2019
Project Site (foreman)มีค่าที่พัก+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์
pinlocation
Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
2.
Oct 9, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
pinlocation
Min Buri, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
Contacts
1387 ถนนสุทธฺสารวินิจฉัย
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
Fax: 037-383-168
Website: www.amigo.co.th
Directions
มาได้ ถนนรัชดา และ ถนนวิภาวดี , ถนนรัชดา มาจากลาดพร้าว ปอ.514,ปอ.137,ปอ.73ก, ปอ.172 , ถนนรัชดา มาจากรามคำแหง เลี้ยวฟอร์จูน ปอ.137 , ถนนวิภาวดี มาจากดอนเมือง ปอ.504,ปอ.555,69,92 , ถนนวิภาวดี มาจากอนุสาวรีย์ 92,69
See Map