บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการผลิตและติดตั้งระบบประตูหน้าต่างไวนิล (UPVC) ของประเทศไทย ภายใต้ชื่อตราสินค้า AMIGO และ Ventanar
ก่อตั้งเมื่อปี 2545 โดยกลุ่มวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจก่อสร้างมายาวนาน จากแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้อง
กับแนวโน้มการก่อสร้าง อีกทั้งการเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้างทดแทนไม้ จึงเป็นที่ยอมรับจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรายใหญ่ทั่วประเทศ เช่น QH AP LAND&HOUSES แสนสิริ GOLDENLAND เป็นต้น
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการทำงานในทุกขั้นตอนอย่างมีมาตรฐานจนได้รับการรับรองคุณภาพโดย ISO 9001 : 2008 และรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์
ยอดเยี่ยมจากประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานเพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เติบโตไปด้วยกัน
สวัสดิการ
 • - เงินช่วยเหลือพิเศษ
 • - เบี้ยขยัน
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - โบนัสประจำปี
 • - ค่าที่พัก(เฉพาะตำแหน่ง)
 • - ค่าน้ำมัน(เฉพาะตำแหน่ง)
 • - สวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
1387 ถนนสุทธฺสารวินิจฉัย
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
เว็บไซต์: www.amigo.co.th
วิธีการเดินทาง
 • มาได้ ถนนรัชดา และ ถนนวิภาวดี
 • ถนนรัชดา มาจากลาดพร้าว ปอ.514,ปอ.137,ปอ.73ก, ปอ.172
 • ถนนรัชดา มาจากรามคำแหง เลี้ยวฟอร์จูน ปอ.137
 • ถนนวิภาวดี มาจากดอนเมือง ปอ.504,ปอ.555,69,92
 • ถนนวิภาวดี มาจากอนุสาวรีย์ 92,69
ใช้งานแผนที่