บริษัท ซีเคดีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งออก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
Benefits
- ค่าอาหาร - เบี้ยขยัน - ค่ารักษาพยาบาล - ประกันอุบัติเหตุ - รถรับ - ส่งพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ - โบนัสปีละ 2 ครั้ง - และอื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
Contacts
บริษัท ซีเคดีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
700/58 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)
Ban Kao Phan Thong Chon Buri 20160