บริษัท ซีเคดีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งออก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
Benefits
  • - ค่าอาหาร
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - รถรับ - ส่งพนักงาน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์
  • - โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • - และอื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
Contacts
บริษัท ซีเคดีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
700/58 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)
Ban Kao Phan Thong Chon Buri 20160