บริษัท ยูเนี่ยนมาเท็กซ์ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรและอะหลั่ยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Benefits
1. ประกันสังคม 2. ประกันสุขภาพ 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้าผ่านโปรฯ) 4. โบนัส ตามผลประกอบการของบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูเนี่ยนมาเท็กซ์ จำกัด
912 ถ.ศรีนครินทร์ 10250
See Map