บริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พื้นที่โรงงาน 21 ไร่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 จำนวนพนักงาน 500 คน ผลิตเฟอร์นิเจอร์งานไม้เพื่อการส่งออก ในตลาดอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป ออสเตรเลีย ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าร่วมเสริมทีมงานหลักของบริษัทฯ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
Benefits
มีรถรับส่ง,มีสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ควอลิตี้ วู๊ด เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
178 ม.4 ถนนเศรษฐกิจ 1 74110