ผู้ผลิตและส่งออก เกมส์ ของเล่น และเฟอร์นิเจอร์เด็กทำด้วยไม้ ซึ่งได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าดีเด่น (Prime Minister's Export Award) รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 กำลังขยายกำลังการผลิตและต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตราดังนี้
Benefits
  • - เบี้ยขยัน
  • - รถรับ - ส่ง
  • - เงินค่าฝีมือ
  • - ค่ากะ ค่าอาหาร
  • - อื่นๆ เช่น ชุดฟอร์ม งานเลี้ยงสังสรรค์ กีฬาสีภายใน ส่งไปอบรมภายใน-ภายนอก
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พิณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 55 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท - พานทอง
Phan Thong Phan Thong Chon Buri 20160
Website: www.pintoys.com
See Map