ออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย/ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำ /อากาศ / กากของเสียอุตสาหกรรม
Benefits
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
  • - ชุดพนักงาน
Contacts
บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
8 สตรีวิทยา 2 ซอย 10 แยก 2-3-2 ถนนนาคนิวาส
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230
See Map