บริษัท เจดีซายน์ แอนด์ เดคอเรทีฟเฮ้าส์ จำกัด
บริษัทรับออกแบบ และตกแต่งภายใน สำนักงาน และร้านค้าทั่วไป
Benefits
  • ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,โบนัส,ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เจดีซายน์ แอนด์ เดคอเรทีฟเฮ้าส์ จำกัด
140 ซอยพุทธบูชา 36 ถ.พุทธบูชา
Bangmot Thung Khru Bangkok 10140
See Map