บริษัท เจดีซายน์ แอนด์ เดคอเรทีฟเฮ้าส์ จำกัด
บริษัทรับออกแบบ และตกแต่งภายใน สำนักงาน และร้านค้าทั่วไป
Benefits
ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,โบนัส,ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เจดีซายน์ แอนด์ เดคอเรทีฟเฮ้าส์ จำกัด
140 ซอยพุทธบูชา 36 ถ.พุทธบูชา
Bangmot Thung Khru Bangkok 10140
See Map