บริษัท The BRS จำกัด เป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำ ให้บริการด้านงานวิจัยแก่องค์กรชั้นนำต่างๆมากมาย เนื่องด้วยการเติบโตของงานวิจัยในประเทศไทย บริษัทฯ ผู้ร่วมทีมงานวิจัยที่มีความสามารถจำนวนหลายอัตรา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อส่งมอบงานที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการอบรมความรู้เบื้องต้นก่อนมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลแต่ละท่าน
2 Positions
1.
Oct 21, 2019
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ข้อมูล (Assistant Data analyst) part time
pinlocation
bts iconSurasak
salary icon
ค่าจ้างรายวันเริ่มต้น 500บาท/วัน และจะปรับขึ้นตามความเหมาะสมของเนื้องาน
2.
Oct 21, 2019
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (QC Part time )
pinlocation
bts iconSurasak
salary icon
วันละ 500 - 600 บาท
Contacts
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง 235 ถนนสาทรใต้ (ตรงสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์)
Yannawa Sathon Bangkok 10120
Fax: 02-673-9428
Directions
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสุรศักดิ์ ทางออกที่ 2 และ 4 , รถเมล์สาย 17, 77, 116, 149
See Map