The BRS Co., Ltd.
บริษัท The BRS จำกัด เป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำ ให้บริการด้านงานวิจัยแก่องค์กรชั้นนำต่างๆมากมาย เนื่องด้วยการเติบโตของงานวิจัยในประเทศไทย บริษัทฯ ผู้ร่วมทีมงานวิจัยที่มีความสามารถจำนวนหลายอัตรา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อส่งมอบงานที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการอบรมความรู้เบื้องต้นก่อนมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลแต่ละท่าน
Contacts
The BRS Co., Ltd.
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง 235 ถนนสาทรใต้ (ตรงสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์)
Yannawa Sathon Bangkok 10120
Directions
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสุรศักดิ์ ทางออกที่ 2 และ 4 รถเมล์สาย 17, 77, 116, 149
See Map