ผู้ผลิตและจำหน่ายยางตันอุตสาหกรรม สำหรับรถยกโฟร์คลิฟท์ ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน TUV NORD จากประเทศเยอรมัน ส่งออกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ต้องการผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัท หลายตำแหน่งเพื่อร่วมเป็นทีมในการขยายองค์กร และเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต
Benefits
 • พนักงานประจำโรงงานสระบุรี ได้สวัสดิการตามตำแหน่งงานดังนี้
 • 1. ค่ากะบ่าย 15-45 บาท
 • 2. ค่ากะดึก 30-90 บาท
 • 3. ค่าอาหารวันละ 20 บาท
 • 4. เบี้ยขยัน 200-1000 บาท
 • 5.ค่าทักษะวิชาชีพ 500-3,500 บาท
 • 6.ประกันอุบัติเหตุ
 • 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 8.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
 • 9.สวัสดิการหอพัก
 • 10. ประกันสังคม
 • 11.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • 11.โบนัสประจำปี
 • 12.ปรับค่าจ้างประจำปี
 • 13.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • พนักงานประจำสำนักงาน กทม.
 • 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2.ประกันสังคม
 • 4.โบนัสประจำปี
 • 5.ปรับค่าจ้างประจำปี
 • 6.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 7.ประกันอุบัติเหตุ
10 Positions
Contacts
บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
169 ม.4 ถ.ห้วยบง-ท่าลาน
Roeng Rang Sao Hai Saraburi 18160