มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศ ต้องการรับบุคลากรคุณภาพร่วมงานหลายอัตรา
There are currently no positions available.
Contacts
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย 90110
Website: www.hu.ac.th