บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ร่วมทุน ไทย - ญี่ปุ่น
เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และท่อ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำ เช่น TOYOTA , NISSAN และอื่นๆ
ปัจจุบันบริษัทฯ เปิดรับสมัครพนักงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง
Benefits
 • 1. ค่าเช่าบ้าน 1,416 บาท / เดือน
 • 2. ค่าเดินทาง 800 บาท / เดือน
 • 3. ค่าครองชีพ 700 บาท / เดือน
 • 4. ค่าอาหาร 40 บาท /วัน (ทำโอที 1.5 ชม.เพิ่มอีก 10 บาท)
 • 5. เบี้ยขยันสูงสุด 1,000 บาท / เดือน
 • 6. ข้าวฟรี 3 มื้อ
 • 7. ค่ากะ 175 บาท / คืน
 • 8. ค่าน้ำมันรถส่วนตัวตามระยะทาง สูงสุด 80 %
 • 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 10. เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • 11. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต
 • 12. เงินช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุในงาน
 • 13. เงินตอบแทนพระคุณบุพการีปีละ 1,000 บาท
 • 14. งานเลี้ยงประจำปี
 • 15. กีฬาประจำปี
 • 16. เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศ
 • 17. ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยในงานและนอกงาน
 • 18. โบนัสประจำปี
 • 19. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
 • 20. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 2,000 บาท
 • 21. ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต
 • 22. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 23. รถรับส่ง 18 เส้นทาง
 • 24. การคำนวณค่าล่วงเวลา หาร 23 วัน
 • 25. ของขวัญวันเกิดพนักงาน
 • 26. ของขวัญสำหรับบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
 • 27. ของรับขวัญบุตรแรกเกิดของพนักงาน
 • 28. สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมาย
 • 29. เงินช่วยเหลือค่าเดินทางเรื่องเทศกาลสงกรานต์ 1,000 บาท
 • 30. ค่ารักษาพยาบาล
 • 31. เงินช่วยเหลือค่าอาหารกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • 32.ค่าตัดแว่นสายตา 2,000 บาท
Contacts
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
90 / 3 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Bang Wua Bang Pakong Chachoengsao 24130
See Map