บริษัท วีอาร์เกรทเคมีเคิล จำกัด
บริษัทผู้ผลิตสารเคมี สำหรับระบบ Cooling, Boiler จำหน่ายสารเคมี, ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำ และสารเคมีทั่ว ๆ ไป จำหน่ายสินค้าระบบไฮโดรลิก-นิวเมตริก และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - ค่าเช่าบ้าน
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าอาหาร
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วีอาร์เกรทเคมีเคิล จำกัด
234 หมู่ 5
Ban Bueng Ban Bueng Chon Buri 20170
See Map