บริษัท ซีเอ็ม ทรานเฟอร์ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
ดำเนินธุรกิจงานพิมพ์หรือผนึกสีด้วยตัวนำความร้อนลงบนกระดาษ และลงบนผ้าชนิดต่างๆ ด้วยเครื่องอิ้งเจตของเราเอง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีเอ็ม ทรานเฟอร์ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
68/92-93 หมู่ 5 ถนนกิ่งแก้ว
Rachathewa Bang Phli Samut Prakan 10540