ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตชิ้นส่วนไมโครเวฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งแต่ ปี 2530
Benefits
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่าครองชีพ
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ค่าอาหาร
  • - เบี้ยขยัน
  • - เงินกู้ยืมบริษัทฯ
  • - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
  • - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - รถรับ-ส่งและอื่นๆ
Contacts
Thai Sanei Co., Ltd.
103 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Bang Wua Bang Pakong Chachoengsao 24180
See Map