บริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กลุ่มบริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกระบบ
ภายใต้แบรนด์ COMAX และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายใต้แบรนด์ VOX, CHIC, BONE,
Hello Kitty, Snoopy, BEN 10, Warner Brother และแบรนด์ลิขสิทธิ์อื่นๆ
Benefits
 • 1. เครื่องแบบพนักงาน
 • 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 3. การเยี่ยมไข้พนักงาน (กรณีเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล)
 • 4. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • 5. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
 • 6. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส/งานบวช/เกษียณอายุ/งานศพ
 • 7. กิจกรรมสังสรรค์/ท่องเที่ยว/กีฬาสี ประจำปี
 • 8. เบี้ยขยัน (บางตำแหน่งงาน)
 • 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (บางตำแหน่งงาน)
 • 10. เงินรางวัลประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
896 ถ.ประชาชื่น
Bang Sue Bang Sue Bangkok 10800
Directions
 • ปฎิบัติงานที่โรงงาน ตามแผนที่ด้านล่าง
 • แผนที่ : http://www.picza.net/show.phpid=2e208c9cfc702878aca37decd4d5667a
See Map