บริษัท ดีเคเค ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและติดตั้งเสาสื่อสารโทรคมนาคมที่เชี่ยวชาญ ต้องการรับสมัครบุคคลที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทหลายอัตรา
Benefits
  • 1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3. จัดพาหนะ สำหรับเดินทางต่างจังหวัด
  • 4. เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด และค่าที่พักต่างจังหวัด
  • 5. ค่าล่วงเวลา
  • 6. ค่ารักษาพยาบาล
  • 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 8. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ ฯลฯ
  • 9. การพัฒนาและฝึกอบรม และดูงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดีเคเค ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
154 ม. 6 13170
See Map